top of page

Να διασωθεί και να προστατευτεί ο αρχαιολογικό χώρος στις Σκουριές της Χαλκιδικής.Ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού κι Αθλητισμού κατέθεσε η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, με θέμα την διάσωση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου των Σκουριών. Όπως τονίζει η Κυριακή Μάλαμα στην ερώτησή της, στην συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 22.10.2019 το απόγευμα, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόφαση υπέρ της μεταφοράς ή της καταστροφής των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων που υπάρχουν στις Σκουριές, εκεί ακριβώς όπου η εταιρία των εξορύξεων θέλει να προχωρήσει στη διάνοιξη κρατήρα. Ο αρχαιολογικός πλούτος της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρχαίας Μακεδονίας και θα πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο από κερδοσκοπικές αυθαιρεσίες. Ταυτόχρονα, η Κυριακή Μάλαμα καλεί την Υπουργό Πολιτισμού να προχωρήσει σε μία πολιτική εκτεταμένων αρχαιολογικών ερευνών κι ανασκαφών στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, όπου πολλοί αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανεξερεύνητοι κι απροστάτευτοι.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :


ΕΡΩΤΗΣΗ


Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019


Προς την κυρία Υπουργό Πολιτισμού κι Αθλητισμού.


Θέμα : Να διασωθεί και να προστατευτεί ο αρχαιολογικό χώρος στις Σκουριές της Χαλκιδικής.


Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με θέμα “Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», στη θέση «Σκουριές» Μεγάλης Παναγίας, Δήμου Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Η διατήρηση, διάσωση κι ανάδειξη των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στις Σκουριές είναι κρίσιμης σημασίας για την κατανόηση της ανάπτυξης του αρχαίου πολιτισμού της Μακεδονίας. Η μικρή κι ανεπαρκής αρχαιολογική έρευνα που διεξήχθηκε πριν κακοποιηθεί και βανδαλιστεί ο αρχαιολογικός χώρος από την εταιρία που θέλει να κάνει την εξόρυξη κατέδειξε σημαντικότατα ευρήματα που καθιστούν τις Σκουριές τον δεύτερο πιο σημαντικό μεταλλευτικό αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά το Λαύριο. Επίσης, η ανάδειξη και επιστημονική μελέτη της αρχαίας μεταλλουργίας στις Σκουριές μπορεί να δώσει σημαντικές απαντήσεις στην εξέλιξη της Χαλκιδικής και κατά τα χρόνια της αρχαίας Μακεδονίας και της βυζαντινής αργότερα.

Με αυτά τα δεδομένα η ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων το 2007 γνωμοδότησε αρνητικά για την ανάπτυξη μεταλλείου στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο “η περιοχή ανάπτυξης της επίμαχης δραστηριότητας αποτελεί στο σύνολό της ένα βασικό ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο της Χαλκιδικής, η μελέτη και αξιολόγηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, η δε υλοποίηση του έργου θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη στο μέλλον οποιαδήποτε έρευνα και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων.”

Σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος έχει σε μεγάλο βαθμό κακοποιηθεί από την εταιρία, η οποία επιχειρεί συστηματικά να υποβαθμίσει κάθε αρχαιολογικό εύρημα στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, για να μην στέκεται εμπόδιο στα εξορυκτικά της σχέδια. Είναι στο πλαίσιο αυτό επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν, να διασωθούν και να αναδειχτούν οι αρχαιότητες στις Σκουριές, στα πρότυπα του αρχαιολογικού χώρου του Λαυρίου και σε καμία περίπτωση να μην ληφθεί απόφαση καταστροφής ή μη διατήρησής τους.


Επειδή η προστασία της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συνταγματική επιταγή.


Επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να προστατεύει τον αρχαιολογικό πλούτο από εσκεμμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εξορυκτική εταιρία, όπως στην περίπτωση των Σκουριών.


Επειδή είναι απαράδεκτη η εσκεμμένη υποβάθμιση αρχαιολογικών ευρημάτων, με στόχο την άρση εμποδίων σε ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα.


Ερωτάται η κυρία Υπουργός :


Προτίθεται να προχωρήσει σε προβλεπόμενης κλίμακας προσεκτική ανασκαφή και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Σκουριών;


Προτίθεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα ώστε η εταιρία που κακοποίησε τον αρχαιολογικό χώρο να αποκαταστήσει άμεσα όλα όσα παράνομα διενέργησε εντός αυτού;


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Παρακαλείται η κυρία Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις ανασκαφές στις Σκουριές και με την καταγραφή των ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου προς την εταιρία σε σχέση με τις ζημιές που προξένησε στον αρχαιολογικό χώρο.


Οι ερωτώντες κι αιτούντες βουλευτές

Κυριακή Μάλαμα

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Comments


bottom of page