top of page

Αποτροπή των σχεδίων δημιουργίας φαραωνικού φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγρόκτημα του Αγίου Μάμα.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κ. Μάλαμα : Να συστρατευτούμε όλοι για την αποτροπή των σχεδίων δημιουργίας φαραωνικού φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγρόκτημα του Αγίου Μάμα της Χαλκιδικής.


Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021 προχωρήσαμε σε πολυεπίπεδη κοινοβουλευτική παρέμβαση για την αποτροπή των σχεδίων της κυβέρνησης, για εγκατάσταση γιγάντιου φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγρόκτημα του Αγίου Μάμα, σε γεωργική γη εντός της προστατευόμενης περιοχής natura. Με κοινοβουλευτική μας αναφορά τότε ζητούσαμε την απόδοση των στρεμμάτων αυτών στον Δήμο Νέας Προποντίδας για να υλοποιήσει το σχέδιο δημιουργίας ενός περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο θα συνάδει με τον χαρακτήρα της έκτασης και θα συμβάλλει στην εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών πολιτικών που θα προστατεύουν τον υδριοβιότοπο και τις παραδοσιακές γεωργικές και μελισσοκομικές δραστηριότητες που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην περιοχή.


Στη συνέχεια, μετά από σχετική επίσκεψη μας στο μελισσοκομικό ινστιτούτου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο λειτουργεί στο αγρόκτημα, είχαμε καταθέσει και μία πρόταση για την δημιουργία ενός δημόσιου εκπαιδευτικού και ερευνητικού πόλου για την μέλισσα, με την ίδρυση ενός δημοσίου ΙΕΚ στο συγκεκριμένο αντικείμενο και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων φιλοξενίας που υπάρχουν εκεί για την εμβάθυνση της ήδη πολύ σοβαρής έρευνας που διενεργείται από τον φορέα για την διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στην μέλισσα.


Όταν ασκήσαμε κοινοβουλευτικό έλεγχο για το θέμα, στην βάση των ανησυχητικών απαντήσεων που λάβαμε είχαμε ενημερώσει την κοινωνία της Χαλκιδικής ότι σχεδιάζεται εγκατάσταση γιγάντιου φωτοβολταϊκού πάρκου από ιδιωτική εταιρία, με δέσμευση πολύ μεγάλης έκτασης γης, παρά τις ενστάσεις της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, η οποία υπενθύμιζε ότι στο άρθρο 12 του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρεται ρητά ότι “λόγω της διαθεσιμότητας υπερπληθώρας περιοχών κατάλληλων για την εγκατάσταση αυτόνομων μονάδων Φ/Β, αυτές θα πρέπει να κατευθυνθούν εκτός περιοχών που μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα με άλλες χρήσεις. Η εγκατάσταση Φ/Β και αιολικών πάρκων πρέπει να αποφεύγεται εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού τοπίου, εντός των εθνικών πάρκων και, γενικότερα, περιοχών προστασίας (Natura 2000, δασικές περιοχές). Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας πρέπει να λαμβάνει σοβαρώς υπόψη της τις επιπτώσεις στο τοπίο και τις ενδεχόμενες παρενέργειες σε άλλους τομείς για τους οποίους το τοπίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται αρνητική χωροταξική κατεύθυνση, για εγκατάστασή τους στις σημαντικές ζώνες τοπίου”.


Συνεπώς, όπως όλοι καταλαβαίνουν, το αγρόκτημα του Αγίου Μαμά δεν είναι κατάλληλος χώρος για χωροθέτηση φαραωνικών έργων ΑΠΕ. Κι επειδή το τελευταίο διάστημα, με την όξυνση της ενεργειακής κρίσης, πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι αυτή η χωροθέτηση θα κάνει την Χαλκιδική μας πιο “πράσινη”, ξεκαθαρίζουμε ότι για εμάς τα εργαλεία για την πράσινη μετάβαση της Χαλκιδικής είναι τα μικρά έργα ΑΠΕ κι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων κι επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει άμεσο όφελος στα νοικοκυριά και στην οικονομία. Είναι άξιο απορίας γιατί η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει εδώ και τρία χρόνια ούτε σε μία χρηματοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης σε κατοικία στη Χαλκιδική και γιατί δεν εξασφαλίζει χώρο στο σύστημα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών από τις επιχειρήσεις και τα κοινωφελή ιδρύματα του Νομού μας. Εκεί γιατί δεν υπάρχει χώρος στο σύστημα και για το φαραωνικό έργο στον Άγιο Μαμά υπάρχει;

Comentarios


bottom of page