top of page

Οι λόγοι κατάρρευσης των έργων στο Αχίλλειο αρχίζουν να αποκαλύπτονται.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κ. Μάλαμα - Α. Αυλωνίτης : Οι λόγοι κατάρρευσης των έργων στο Αχίλλειο αρχίζουν να αποκαλύπτονται.


Παρελήφθη μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο πρώτος φάκελος, με τα στοιχεία που αφορούν τα έργα συντήρησης κι ανάδειξης του Αχιλλείου της Κέρκυρας. Ο φάκελος αυτός αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού και περιλαμβάνει μελετητικά και τεχνικά στοιχεία που σχετίζονται με την συντήρηση του μνημείου και των κινητών μερών του. ΔΕΝ αφορά τα τεχνικά στοιχεία της εργολαβίας των δομικών μερών του μνημείου, η οποία εκτελείται με αρμοδιότητα της ΕΤΑΔ, φάκελος ο οποίος ακόμη αναμένουμε να αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, όπως κι έχει ζητηθεί από την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, που κατατέθηκε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.


Ως προς τις επιλογές διάσωσης και συντήρησης του μνημείου και την εφαρμογή τους, όμως, τα στοιχεία που εντοπίζονται στο φάκελο είναι αποκαλυπτικά. Έγιναν μια σειρά από αδιανόητες επιλογές και κινήσεις, οι οποίες υποβάθμισαν το μνημείο κι οι οποίες σαφώς και πρέπει να απαντηθούν και κυρίως να διορθωθούν. Συγκεκριμένα :


Πρώτον : παρόλο που με Υπουργική Απόφαση του 1979 είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο το σύνολο του ανακτόρου του Αχιλλείου, των περιβάλλοντων κήπων και μία ζώνη προστασίας 2 χιλιομέτρων, με άλλη Υπουργική Απόφαση το 2011, αφαιρούνται από τον χαρακτηρισμό διατηρητέα, μια σειρά από σημεία χαρακτηριζόμενα ως “επιβλαβείς νεωτερικές προσθήκες”. Εξαιτίας αυτής της ολέθριας απόφασης καταρρέει, στην ουσία, η προστασία του Αχιλλείου.


Δεύτερον : Σε συνέχεια αυτής της Υπουργικής Απόφασης του 2011 εκπονείται η περιβόητη μελέτη της “Ανάδειξης κι Αποκατάστασης του Αχιλλείου”, η οποία κατατίθεται το 2013. Η μελέτη εκπονείται από ιδιωτική εταιρία και κατατίθεται στην ΕΤΑΔ. Στην μελέτη αυτή προβλέπεται η καταστροφή του ασπρόμαυρου χαρακτηριστικού δαπέδου του αίθριου του Αχιλλείου κι η αντικατάσταση του από έτοιμο δάπεδο “ποζολανικού κονιάματος”. Το τσιμεντένιο δάπεδο αυτό σήμερα είναι ρωγματωμένο, κατεστραμμένο κι απολύτως ακαλαίσθητο. Με άλλα λόγια καταστράφηκε το μαρμάρινο δάπεδο για να στρωθεί σκυρόδεμα, το οποίο σήμερα φέρει σημάδια εκτεταμένης διάβρωσης.


Τρίτον : Δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του μνημείου, σε ότι αφορά τις αναστηλωτικές εργολαβίες που περιλαμβάνονται στον ληφθέντα φάκελο κι οι οποίες εκτελέστηκαν από ιδιώτες, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι χαρακτηριστικοί οι διάλογοι της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, οι οποίοι αποκαλύπτουν την απογοητευτική εικόνα αυτών των εργασιών.


“Το φυσικό αντικείμενο του έργου μεγαλώνει συνεχώς”


“Εργασίες με ανορθόδοξο τρόπο”


“Καθυστερήσεις στην τοποθέτηση ικριωμάτων”


“Προβλήματα εύρεσης συντηρητών”


“Μη τήρηση τμηματικών προθεσμιών παράδοσης”


“Στο σημείο που έχει φτάσει το θέμα θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να μιλήσει με την ΕΤΑΔ”


“Γιατί μπαίνουν φωτιστικά πάνω στις τοιχογραφίες;”


Οι διάλογοι αυτοί είναι χαρακτηριστικοί της εικόνας ενός μνημείου που θυσιάστηκε για να παραδοθεί στο εργολαβικό κέρδος.


Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε, για ακόμη μια φορά, το διεκπεραιωτικό χαρακτήρα της απάντησης του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της προστασίας των μνημείων του τόπου μας και το οποίο όφειλε να είχε παρέμβει έγκαιρα για να αποφευχθούν οι κακοτεχνίες στο Αχίλλειο.


Αναμένουμε τώρα από την ΕΤΑΔ και το Υπουργείο Οικονομικών και τον φάκελο με τα οικοδομικά στοιχεία της εργολαβίας, όπου εκεί θα φανεί και το πραγματικό μέγεθος του οικονομικού σκανδάλου που συντελέστηκε.

Komentarze


bottom of page