Στατιστικά στοιχεία κοινοβουλευτικού έργου για το 2019.