top of page

Ανάγκη επίλυσης της εκκρεμότητας έκδοσης οριστικών τίτλων σε εκατοντάδες ιδιοκτησίες στην Συκιά.Ερώτηση σε σχέση με το χρονίζον πρόβλημα της μη απόδοσης οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες στη Συκιά Χαλκιδικής κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών κι Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως τονίζεται στην ερώτηση απαιτείται επιτέλους μία οριστική λύση, σε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδη για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Η κατάθεση της ερώτησης αποτελεί το πρώτο βήμα μιας συγκροτημένης προσπάθειας επίλυσης όλων των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων που απαιτούνται για την απόδοση οριστικών τίτλων στους ιδιοκτήτες. Η υπόθεση αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και απαιτούνται συντονισμένες και πολυεπίπεδες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα κι οι ιδιοκτήτες που κατέχουν νόμιμα τα σπίτια τους και τα οικόπεδα τους να μπορέσουν επιτέλους να απαλλαγούν από γραφειοκρατικά βάρη, που προέρχονται από την δεκαετία του 1930 και συνδέονται με την νομή της αγροτικής και μοναστηριακής γης στους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :


ΕΡΩΤΗΣΗ


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020


Προς τους κ.κ. Υπουργούς :

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οικονομικών


Θέμα : Άμεση ανάγκη επίλυσης της εκκρεμότητας έκδοσης οριστικών τίτλων σε εκατοντάδες ιδιοκτησίες στην Συκιά Χαλκιδικής.


Στην Κοινότητα της συκιάς Χαλκιδικής εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται σε πολυετή ομηρία, καθώς για τα ακίνητά τους δεν έχουν εκδοθεί οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται “δημόσιες εκτάσεις”. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει τις ρίζες του σε γραφειοκρατικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την οριστική νομή αγροτικών γαιών σε που είχαν περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου από το 1932, όταν κι απαλλοτριώθηκαν γαίες που ανήκαν σε μετόχια Μονών και αποδόθηκαν σε πολίτες, στα πλαίσια της αποκατάστασης των προσφύγων του 1922.

Στην περίπτωση της Συκιάς Χαλκιδικής η διαδικασία αυτής της νομής γαιών σε τουλάχιστον 800 περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ορίστηκαν μεν, οι τότε δικαιούχοι αποκατάστασης με αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής, όμως δεν υπήρξαν ποτέ αποφάσεις Επιτροπών Οριστικών Διανομών ή ενώ έχουν κριθεί δικαιούχοι οικοπέδων σε συνοικισμούς, δεν εκδόθηκε ποτέ το σχετικό παραχωρητήριο.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα συνέχισε να υφίσταται, εντούτοις, στην περιοχή διενεργούνταν κανονικά αγοραπωλησίες ακινήτων, με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες να μην έχουν κληρονομική σχέση με τους αρχικούς δικαιούχους νομής. Για τις αγοραπωλησίες αυτές τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο και μάλιστα το 2008, η περιοχή εντάχθηκε πιλοτικά στο κτηματολόγιο και κτηματογραφήθηκε.

Το πρόβλημα των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας επιχείρησε να το επιλύσει ο Νόμος 4061/2012, όπου προβλέπεται η μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το δημόσιο για τους ιδιοκτήτες που προέκυψαν από την προαναφερθείσα διαδικασία απαλλοτριώσεων του 1932. Προβλέφθηκε επίσης, η μη προβολή δικαιωμάτων και για όσους είχαν αγοράσει νόμιμα ακίνητα που εντάσσονταν στη συγκεκριμένη κατηγορία, μόνο όμως για όσες αγοραπωλησίες ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 1993. Ο διαχωρισμός αυτός δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ιδιοκτήτες που είχαν αγοράσει ακίνητα απολύτως νόμιμα από εκείνη την περίοδο κι έπειτα.

Σήμερα, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν μπορούν να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο, καθώς το δημόσιο δεν αναγνωρίζει πλέον τις ιδιοκτησίες τους, στις οποίες εντούτοις υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν απολύτως νόμιμα, αλλά και οικίες εντός του χωριού στις οποίες οι κάτοικοι διαμένουν επί έτη ολόκληρα.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι για τα ακίνητα που αγοράστηκαν μετά το 1993, το δημόσιο δεν αναγνωρίζει τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, οδήγησε στο να συμπεριληφθούν 35 εξ αυτών στην αρχική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018, ΦΕΚ Β 2320/19.6.2018) και να μεταφερθούν στην ΕΤΑΔ. Υπενθυμίζεται ότι η μεταβίβαση αυτή τελούσε υπό την αίρεση επανεξέτασης όλων των ακινήτων και ως προς το σκέλος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους.


Επειδή είναι απαραίτητο να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της οριστικής νομής των ακινήτων στη Συκιά, το οποίο εκκρεμεί από το 1932.


Επειδή οι ιδιοκτήτες κι όσοι λειτουργούν νόμιμες επιχειρήσεις στα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται σε αδιέξοδο.


Επειδή ο προηγούμενος Νόμος του 2012 εξαιρεί αδικαιολόγητα τους νόμιμους ιδιοκτήτες των οποίων ο τίτλος μεταγράφηκε μετά την 5.6.1993


Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


Προτίθενται να δώσουν άμεσα λύση στο πρόβλημα εκατοντάδων ιδιοκτητών ακινήτων στην Συκιά Χαλκιδικής και παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης, ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να εγγράψουν τα ακίνητα τους στο κτηματολόγιο;


Προτίθενται να εξαιρέσουν από τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν προς αξιοποίηση στην ΕΤΑΔ όσα ακίνητα αφορούν σε τέτοιου τύπου ιδιοκτησίες στη Συκιά Χαλκιδικής;


Δεδομένης της κατάστασης και προκειμένου οι ιδιοκτήτες των 35 προαναφερόμενων ακινήτων να μπορέσουν να υπερασπιστούν τη θέση τους, προτίθεται η κυβέρνηση να επαναφέρει δυνατότητα ενστάσεων για τα εν λόγω ακίνητα;


Η ερωτούσα βουλευτής

Κυριακή Μάλαμα

Commentaires


bottom of page