top of page

Να επιλύσουμε τα κτηματολογικά θέματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της Βαρβάρας Χαλκιδικής.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ


Κ. Μάλαμα : Να επιλύσουμε τα κτηματολογικά θέματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της Βαρβάρας Χαλκιδικής.


Δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για σοβαρά κτηματολογικά θέματα και θέματα χρήσεων γης που αντιμετωπίζει η Βάρβαρα Χαλκιδικής κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποίησε με αυτοδιοικητικούς φορείς της κοινότητας. Οι ερωτήσεις απευθύνονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίοι κι έχουν την συναρμοδιότητα των θεμάτων αυτών. Στην πρώτη ερώτηση τίθεται το θέμα της εσφαλμένης αποτύπωσης του οικισμού γενικής κατοικίας της παραλίας Βαρβάρας στο κτηματολόγιο, ως δασικής περιοχής. Όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση, πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα, το οποίο πρέπει άμεσα να διορθωθεί, με δεδομένο ότι ο οικισμός της παραλίας της Βαρβάρας αποτελεί οριοθετημένο οικισμό, όπως αποτυπώνεται στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής.


Η δεύτερη κοινοβουλευτική ερώτηση αφορά την διαδικασία απόδοσης οριστικών τίτλων στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές της περιοχής “Γαυράδια”, περιοχή η οποία παρόλο που καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες, η οριστική νομή της δεν έχει ολοκληρωθεί για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Κυριακή Μάλαμα καλεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος κι ενέργειας να λάβει μέριμνα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και να μπορέσουν οι ελαιοκαλλιεργητές να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους.


Η κατάθεση των σχετικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων εντάσσεται σε μία προσπάθεια στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων της Βόρειας Χαλκιδικής, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν οι ορεινές κοινότητες της Χαλκιδικής μια πιο ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική, η οποία είναι απαραίτητη για το μέλλον τους.


Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των ερωτήσεων :


ΕΡΩΤΗΣΗ


Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022


Προς τους κυρίους Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος κι Ενέργειας

- Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Θέμα : Να επιλυθεί άμεσα η δυσλειτουργία που έχει προκαλέσει η εγγραφή στο κτηματολόγιο ως δάσος του οικισμού της παραλίας της Βαρβάρας Χαλκιδικής.


Ο οικισμός της παραλίας της Βαρβάρας Χαλκιδικής αποτελεί οριοθετημένο οικισμό γενικής κατοικίας, όπως προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2010, του τότε Δήμου Αρναίας και το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 12217/12-11-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συγκεκριμένος οικισμός προέκυψε το 1957, μετά από συλλογικό δάνειο που έλαβε τότε η κοινότητα Βαρβάρας Χαλκιδικής για την εκχέρσωση της συγκεκριμένης έκτασης από την τότε Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Έκτοτε, έχουν κτιστεί δεκάδες εξοχικές κατοικίες στην περιοχή, ενώ υπάρχουν κι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Πρόσφατα, η συγκεκριμένη περιοχή εμφανίστηκε στο κτηματολόγιο και στους δασικούς χάρτες ως δάσος, απεικονιζόμενη χωρίς να αποτυπώνονται οι υφιστάμενες κατοικίες και χρήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα και στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κατέχουν απολύτως νόμιμους τίτλους, αλλά και θέτοντας σοβαρά προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Επειδή η παραλία της Βαρβάρας αποτελεί οριοθετημένο οικισμό γενικής κατοικίας από το 2010.


Επειδή η εγγραφή του οικισμού ως δάσος στο κτηματολόγιο είναι εσφαλμένη και πιθανότατα προέκυψε από χρήση αεροφωτογραφίας του 1945 και χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η αλλαγή χρήσης του 1957 κι η ένταξη του, ως οικισμού γενικής κατοικίας, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2010.


Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :


Προτίθεται να θεραπεύσει το πρόβλημα που προέκυψε από την εσφαλμένη εγγραφή του οριοθετημένου οικισμού γενικής κατοικίας Παραλίας Βαρβάρας στο κτηματολόγιο ως δάσος;


Η ερωτούσα βουλευτής

Μάλαμα Κυριακή


———


ΕΡΩΤΗΣΗ


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022


Προς του κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.


Θέμα : Ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας οριστικής διανομής των αγροτικών γαιών στους δικαιούχους κατοίκους στην περιοχή “Γαυράδια” της Κοινότητας Βαρβάρας Χαλκιδικής.


Στην περιοχή Γαυράδια, της κοινότητας Βαρβάρας Χαλκιδικής είχαν παραχωρηθεί το 1936, 1200 στρέμματα δασικής έκτασης για την ανάπτυξη της ελαιοκομίας. Η εν λόγω έκταση είχε αγοραστεί από την Κοινότητα Βαρβάρας, με το πόσο των 60.000 τότε δραχμών από το Δασαρχείο και διατέθηκε σε 800 κληρούχους κατοίκους της κοινότητας. Με μετέπειτα απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής, στην έκταση αυτή συμπεριλήφθηκαν ακόμη 800 στρέμματα. Η νομή αυτή υλοποιήθηκε στην βάση των άρθρων 192 και 193 του Νόμου 4173/1929, με τις οποίες παραχωρούνταν δημόσιες δασικές εκτάσεις που είχαν άγρια καρποφόρα δέντρα στους Δήμους ή στις Κοινότητες για την παραχώρηση τους σε δημότες για μόνιμη δενδροκομική καλλιέργεια. Παρόλο, λοιπόν που με τον Νόμο 4280/2014 και συγκεκριμένα με το άρθρο 52 παράγραφο 19 του εν λόγο νόμου προβλέφθηκε ότι “Δημόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν σε δήμους και κοινότητες κατά τις διατάξεις του άρθρου 193 του ν. 4173/1929, όσο ίσχυε, με οριστικά παραχωρητήρια, προς εγκατάσταση των δικαιούχων κατοίκων τους ή των καθολικών διαδόχων τους, παραχωρούνται σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου όπως ίσχυσε, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετά από διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου”, για λόγους ανωτέρας βίας τότε η Κοινότητα της Βαρβάρας Χαλκιδικής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Σήμερα, το αίτημα της Κοινότητας είναι να δωθεί εκ νέου αυτή η δυνατότητα, ώστε να οριστικοποιηθεί η διανομή των γαιών στους κληρονόμους των δικαιούχων για να συνεχίσουν την ελαιοκαλλιέργεια.


Επειδή είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των γαιών στην περιοχή “Γαυράδια” του Δήμου Βαρβάρας για την συνέχιση της ελαιοκαλλιέργειας στις εν λόγω γαίες.


Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :


Προτίθεται να επαναφέρει την διάταξη του άρθρου 52 του Νομού 4280/2014 για να μπορέσει η Κοινότητα της Βαρβάρας Χαλκιδικής να ολοκληρώσει την νομή των γαιών της περιοχής “Γαυράδια” στους ελαιοκαλλιεργητές της;


Η ερωτούσα βουλευτής

Κυριακή Μάλαμα

Comments


bottom of page