9.9.2020 Επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρναίας

Να στηριχτεί το έργο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αρναίας, με τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέσα.

9.9.2020
Αρναία