9.12.2019 Επίσκεψη στην ΑΝΕΤΧΑ

Κρίσιμος ο ρόλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Χαλκιδικής για την προώθηση της οικονομίας της καινοτομίας στη περιοχή.

9.12.2019
Πολύγυρος