9.1.2020 Επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Νέας Προποντίδας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Νέας Προποντίδας επιτελεί κρίσιμο κοινωνικό κι εκπαιδευτικό έργο και πρέπει να στηριχθεί.

9.1.2020
Νέα Μουδανιά