6-7-8.1.2019 Περιοδεία στη Σιθωνία

Να απαντήσουμε στις μεγάλες ανάγκες της Σιθωνίας και να αναδείξουμε το φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο.

6-7-8.1.2019
Σιθωνία