5.7.2020 Επίσκεψη στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Ο Ταξιάρχης έχει μεγάλες δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και πρέπει όλοι να συμβάλλουν στην αξιοποίηση τους.

5.7.2020
Ταξιάρχης