5.10.2019 Συνάντηση με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Χαλκικδής

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

5.10.2019
Μεγάλη Παναγία