top of page

5.10.2019 Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής για το θέμα της κατάρρευσης της Thomas Cook.

Κοινό μέτωπο με τους ξενοδόχους της Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης της Thomas Cook.

5.10.2019 Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής για το θέμα της κατάρρευσης της Thomas Cook.
5.10.2019 Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής για το θέμα της κατάρρευσης της Thomas Cook.

Time & Location

5.10.2019

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

About the event

Κ. Μάλαμα : Κοινό μέτωπο με τους ξενοδόχους της Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης της Thomas Cook. 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρη Τάσιο και την Γενική Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Όλγα Τσαπανίδου πραγματοποίησε η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κατάρρευση της Thomas Cook στην τουριστική οικονομία της Χαλκιδικής. 

Όπως τονίστηκε, η έκθεση των ξενοδοχείων της Χαλκιδικής στην υπό πτώχευση εταιρία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το κενό που δημιουργείται δεν θα είναι εύκολο να αναπληρωθεί άμεσα σε ότι αφορά τις κρατήσεις της επόμενης σεζόν. Από τη κατάρρευση επλήγησαν 19 ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού Χαλκιδικής, με τουριστικά πακέτα κυρίως από την Γερμανία.  

Όπως υπογράμμισαν τα στελέχη της Ένωσης Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης απαιτεί μία δέσμη άμεσων, αλλά και διαρθρωτικών μέτρων, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μην επηρεαστεί το σύνολο της τουριστικής οικονομίας από το πρόβλημα. Συγκεκριμένα τονίστηκε ότι θα πρέπει : 

  1. Να εφαρμοστεί πλαίσιο ανάλογο με εκείνο που είχε προωθηθεί στην περίπτωση της κατάρρευσης των tour operators από τη Ρωσία το 2013, ώστε ακόμα και χωρίς δικαστική απόφαση πτώχευσης της Thomas Cook, να καταστεί εφικτή η μη προσμέτρηση των σχετικών απωλειών στο φορολογητέο εισόδημα των ξενοδόχων. Όπως τόνισε ο κ. Τάσιος, θα πρέπει να ληφθεί ως κατεύθυνση η αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1170/2014, για την “Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων”.
  2. Σε σχέση με την απόδοση του ΦΠΑ εκφράστηκε η ανάγκη να καταργηθεί η προϋπόθεση της έκθεσης του τζίρου κατά 25%, όπως προβλέπεται στην σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με δεδομένο ότι σύμφωνα με την μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το 52% των τουριστικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas Cook έχουν έκθεση μικρότερη από το συγκεκριμένο ποσοστό. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στην απόφαση 355/2019 του ΣτΕ, η οποία προβλέπει ότι “παρέχεται δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου”. 
  3. Σημαντικό διαρθρωτικό μέτρο αποτελεί, σύμφωνα με τον ξενοδοχειακό φορέα της Χαλκιδικής και ο διάλογος με τις τράπεζες για διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις που επλήγησαν μέσα από χορηγήσεις δανείων για κεφάλαιο κίνησης με κάλυψη του επιτοκίου από ευρωπαϊκά κι εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι αυτά του ΤΕΠΙΧ.Cosme. Η πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης θα διασφαλίσει την ομαλή ρευστότητα της αγοράς, στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν ακυρώσεις προκρατήσεων και συνεπακόλουθος κίνδυνος αθέτησης πληρωμών κι απαιτήσεων από τις ξενοδοχειακές μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.  
  4. Τέλος έγινε εκτενής αναφορά στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, η οποία έχει ενεργοποιήσει ένα ταμείο για την αντιμετώπιση αντίστοιχων κρίσεων στην τουριστική αγορά της με σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια. Αναπτύχθηκαν από τους εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής διάφορες σκέψεις σε σχέση με εφικτές και διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης ενός τέτοιου ταμείου και στην Ελλάδα. 

Η Κυριακή Μάλαμα δεσμεύτηκε στο πλαίσιο όλων των παραπάνω συγκεκριμένων προτάσεων να συμβάλλει με κάθε διαθέσιμο μέσο στην στήριξη των ξενοδόχων και της τουριστικής οικονομίας της Χαλκιδικής, ενώ άκουσε με ενδιαφέρον και όλες τις προτάσεις της Ένωσης Ξενοδόχων, σε σχέση με θέματα τοπικής τουριστικής ανάπτυξης του Νομού. Κατέθεσε στο πλαίσιο αυτό και την πρόταση για την διεξαγωγή άμεσα, μίας μεγάλης διαβούλευσης με τους φορείς του τουρισμού του Νομού Χαλκιδικής, για την συνδιαμόρφωση ενός σύγχρονου τουριστικού αναπτυξιακού μοντέλου για τον Νομό, πρόταση η οποία αντιμετωπίστηκε θετικά από την Ένωση Ξενοδόχων της Χαλκιδικής. 

Share this event

bottom of page