5.10.2019 Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής για το θέμα της κατάρρευσης της Thomas Cook.

Κοινό μέτωπο με τους ξενοδόχους της Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης της Thomas Cook.

5.10.2019
Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής