4.7.2020 Επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιερισσού

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ιερισσού πρέπει να στηριχτεί με κάθε μέσο.

Ιερισσός
5.7.2020