4.12.2020 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου

Επιβεβλημένη η έμπρακτη ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου.

4.12.2020
Παλαιοχώρι