4.1.2020 Συνάντηση με τον Σύλλογο γονέων με τρία παιδιά Νέας Προποντίδας

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί ουσιαστική στήριξη των πολυμελών οικογενειών.

5.1.2019
Νέα Τρίγλια