31.8.2020 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πολυγύρου

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Χαλκιδικής πρέπει να στηριχτεί με ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους άμεσα.

31.8.2020
Πολύγυρος