31.8.2019 Επίσκεψη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε δημόσια ΙΕΚ

Απαιτείται διαρκής στήριξη των δημοσίων δομών εκπαίδευσης και των λειτουργών τους στη Χαλκιδική.

31.8.2019
Πολύγυρος