3.3.2020 Διαβούλευση με το συνεταιριστικό κίνημα της Χαλκιδικής.

Επιτακτική η ανάγκη θωράκισης των συνεταιρισμών της Χαλκιδικής.

3.3.2020
Γαλάτιστα, Σίθων, Άγιος Παύλος