29.2.2020 Συνάντηση με το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Γαλάτιστας “Ανθεμούς”

Η στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού της Χαλκιδικής αποτελεί επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο του τόπου.

29.2.2020
Γαλάτιστα