28.9.2020 Σύσκεψη εργασίας στην Κοινότητα Νέας Φωκαίας

H ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των προβλημάτων της Νέας Φωκαίας απαιτεί άμεσο συντονισμό.

28.9.2020
Νέα Φώκαια