28.8.2020 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σιθωνίας

Η Σιθωνία έχει μεγάλες ανάγκες που πρέπει να προβληματίσουν επιτέλους τους υπεύθυνους.

28.8.2020
Νικήτη