27.1.2020 Συνάντηση με εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ Μεγάλης Παναγίας κι Αρναίας

Να στηριχθούν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Αριστοτέλη και να θωρακιστεί η θέση των εκπαιδευτικών και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται σε αυτά.

27.1.2020
Μεγάλη Παναγία