27.1.2020 Περιοδεία σε Ιερισσό, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή

Να μην ανακοπεί η προσπάθεια αναβάθμισης των λιμένων και των λιμενικών υποδομών σε Ιερισσό, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή.

27.1.2020
Ιερισσός, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή