24.2.2020 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου

Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου.

24.2.2020
Παλαιοχώρι