24.09.2020 Συνέλευση παραγωγών πράσινης ελιάς στην Ορμύλια

Η τιμή της ελιάς στον παραγωγό πρέπει να ανέβει άμεσα. Η πολιτεία να κινητοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς.
24.09.2020 Συνέλευση παραγωγών πράσινης ελιάς στην Ορμύλια

24.09.2020
Ορμύλια

Κάποιοι πιέζουν τους αγρότες με αθέμιτους τρόπους και χειραγωγούν τις τιμές.

Σήμερα έλεγχος στην αγορά μεταποίησης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από αύριο να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο μηχανισμό διαφανούς καθορισμού της τιμής της ελιάς.