23.5.2020 Συνάντηση με συμβασιούχους του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Το σύνολο των συμβασιούχων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

23.5.2020
Πολύγυρος