23.4.2020 Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Ο κόσμος της αγοράς της Χαλκιδικής εκπέμπει SOS.

23.4.2020
Συκιά Χαλκιδικής