23.2.2020 Σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς στην Ιερισσό

Ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο αποτελεί αναγκαιότητα για την Ιερισσό.

23.2.2020
Ιερισσός