22.2.2020 Συνάντηση με παραγωγικούς κι αυτοδιοικητικούς φορείς στο Μεταγγίτσι.

Οι παραγωγικές δυνατότητες του Μεταγγιτσίου μπορούν αναπτυχθούν περισσότερο.

22.2.2020
Μεταγγίτσι