21.4.2020 Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Η σκέψη μας σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής μάχης στη Χαλκιδική.

21.4.2020
Πολύγυρος