21.2.2020 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ Κασσάνδρας

Η στήριξη των ΚΔΑΠ Κασσάνδρας αποτελεί επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο της ευρύτερης περιοχής.

21.2.2020
Κασσανδρεία