20.2.2020 Συνάντηση με τοπικούς φορείς στην Αγία Παρασκευή

Οι υποδομές πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου επιβάλλεται να αναπτυχθούν στην Αγία Παρασκευή.

20.2.2020
Αγία Παρασκευή