2.12.2019 Επίσκεψη στους πληγέντες της Ολυμπιάδας.

Η επούλωση των πληγών της Ολυμπιάδας απαιτεί την άμεση κινητοποίηση όλων.

2.12.2019
Ολυμπιάδα