18.7.2020 Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή

Η Αγία Παρασκευή έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης.

18.7.2020
Αγία Παρασκευή