18.5.2020 Συνάντηση με επαγγελματικούς φορείς του Δήμου Αριστοτέλη

Οι επαγγελματίες του Δήμου Αριστοτέλη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης τώρα.

18.5.2020
Δήμος Αριστοτέλη