18.11.2019 Συνάντηση με νέους συμβασιούχους πτυχιούχους

Πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτουν οι νέοι συμβασιούχοι επιστήμονες.

18.11.2019
Πολύγυρος