17.09.2020 Επίσκεψη με τον Ανδρέα Ξανθό σε δομές υγείας του Νομού

Η πανδημία επιτάσσει την πολυεπίπεδη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας.

17.09.2020
Χαλκιδική