16.6.2020 Επίσκεψη στην Πυροσβεστική και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Απαιτείται άμεση επιτάχυνση των μεγάλων έργων κι ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της Χαλκιδικής.

16.6.2020
Πολύγυρος