15.5.2020 Συνάντηση με συμβασιούχους του Νοσοκομείου Χαλκιδικής

Οι συμβασιούχοι του επικουρικού προσωπικού του Νοσοκομείου αποτελούν σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο για την δημόσια υγεία της Χαλκιδικής

15.5.2020
Πολύγυρος