15.5.2020 Επίσκεψη στην ΑΝΕΤΧΑ

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας του Νομού.

15.5.2020
Πολύγυρος