15.4.2020 Τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

Η κυβέρνηση να ακούσει τις αγωνίες του κόσμου του τουρισμού της Χαλκιδικής.

15.4.2020
Τηλεδιάσκεψη