12.11.2019 Επίσκεψη στον λιμένα Νέων Μουδανιών

Να καταστεί το λιμάνι των Νέων Μουδανιών κεντρική αναπτυξιακή υποδομή της Χαλκιδικής.

12.11.2019
Νέα Μουδανιά