12.10.2019 Επίσκεψη στον Ο.Π.Ε.Δ.Τ. Δραγουντέλι

Ο εθελοντισμός βασικός πυλώνας της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας στη Σιθωνία.

12.10.2019
Συκιά Χαλκιδικής