11-12.7.2020 Επίσκεψη σε Λάκκωμα και Νέα Γωνιά

Οικονομία, αγροτική παραγωγή και θέματα καθημερινότητας στο επίκεντρο των συναντήσεων σε Λάκκωμα και Νέα Γωνιά.

11-12.7.2020
Λάκκωμα - Νέα Γωνιά