11.10.2020 Επίσκεψη σε Στρατονίκη και Νέα Στάγειρα

Υπάρχει διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης για την Στρατονίκη και τα Στάγειρα.

11.10.2020
Στρατονίκη - Νέα Στάγειρα