10.9.2020 Τηλεδιάσκεψη με Διευθυντές σχολικών μονάδων

Απαιτείται άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών για το ομαλό άνοιγμα των σχολείων.

10.9.2020
Ιερισσός