10.10.2020 Σύσκεψη εργασίας στην Ολυμπιάδα

Η ανάπτυξη της Ολυμπιάδας περνάει μέσα από σοβαρά έργα υποδομής κι ανάδειξης του πολιτιστικού της πλούτου.

10.10.2020
Ολυμπιάδα